izvor podataka: poirot

Naziv

Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi

Agrobiodiversity - the basis for adapting and mitigating the effects of climate change in agriculture

Opis projekta

U ovom projektnom prijedlogu, interdisciplinarni tim znanstvenika ima za cilj provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivreda te prirodni ekosustavi i bioraznolikost. Bit će preporučen niz mjera za očuvanje bioraznolikosti divljih svojti kultiviranih vrsta, te za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje kroz definiranje mehanizama tolerancije i probir tolerantnih svojti dobrih agronomskih svojstava. Uvažavajući socio-ekonomske pokazatelje preporučiti će se modeli hortikulturnih gospodarstava otpornijih na klimatske promjene. Dionici i šira javnost su ciljne skupine koje će sudjelovati kroz diskusije, sastanke, panele, radionice, popularizaciju u aktivnostima ovog projekta, ali su ujedno i krajnji korisnici rezultata.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

KK.05.1.1.02.0005

20.12.2019

20.12.2022

nije evidentirano

HRK 3.345.811,39

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama