izvor podataka: poirot

Fotonaponska-geopolimerna fasada: uloga vode-kisika u naprednom sklapanju filmova kompozitnih materijala

Photovoltaic-geopolymer facade: the water-oxygen role in the advanced assembly of layered composite materials


Građevine najviše pridonose energetskim gubicima, na temelju čega otvaraju prostor za uštede u energiji na svjetskoj razini. Upravljanje energijom u građevinama može se doskočiti pomoću inovacija u području konstrukcijskih materijala. Cilj projekta je korištenje veziva, tj. priprava geopolimerne paste (GP) u vodljivoj i/ili prozirnoj konfiguraciji, sličnoj materijalima prozirnih vodljivih oksida (TCO), kako bi se istražila mogućnost primjene takvih materijala u solarnim ćelijama (SC).TCO materijali su važni za osiguranje površinskog vodljivosti u nizu optoelektroničkih sustava. Ovaj projekt za cilj ima izbjeći uobičajeno oštećivanje slojeva korištenjem mekih metoda depozicije (kemijske, ablacija iskrom, itd.), te termičke obrade i hidrogeniranja, bez narušavanja svojstva prozirnosti i vodljivosti. Moderne SC sadrže samo slojeve oksida za prijenos naboja (CTO) u nanostrukturiranoj konfiguraciji. Cilj projekta je proširiti postojeće znanje o povezivanju nanostrukturiranih TCO i CTO slojeva, kako bi se omogućilo bolje razumijevanje njihove stabilnosti. Naime, kontaktiranje filmova/površina u operativne SC predstavlja glavne izazove u razvoju zadnje generacije fotonaponskih uređaja. Projektu će istražiti pripravljanje SC temeljenih na: 1) silicijevom heterospoju (cilj: unaprjeđenje periferije i stoga povećanje efikasnosti/stabilnosti), 2) hibridno organskom višefaznom heterospoju (cilj: nova sinteza, kontrola spektra absorpcije i stabilnosti), te 3) fotoaktivnim perovskitima (cilj: isprobati miješanu višefaznu fotoabsorpciju, unaprjeđenja stabilnosti).Na temelju saznanja o umrežavanju GP te sklapanju SC, cilj je pokušaj izvedbe kompozita GP-SC, kao dokaza izvedivosti.Cilj je maksimalno uključiti mlade istraživače (ESR), koristiti metode koje nisu dostupne ili prigodne u Hrvatskoj, razviti novu metodu, osigurati široku diseminaciju, time povećati vidljivost istraživačke grupe, uključenih institucija i financijera, te potaknuti interes industrije za rezultate projekta.


fotonaponski-geopolimerni kompozit, pametna fasada, prozirni vodljivi oksid, materijali za prinos naboja, upravljanje iskorištavanjem energije

photovoltaics-geopolymer-composite, smart facade, transparent conducting oxide, charge transfer materials, energy harvesting management

Znanstveno-istraživački projekti

PV-WALL

PZS-2019-02-1555

01.10.2019

31.05.2023

nije evidentirano

HRK 2.199.485,00