izvor podataka: poirot

Naziv

Kolektivna pobuđenja i lokalna struktura u nekonvencionalnim supravodičima

Collective excitations and local structure of unconventional superconductors

Opis projekta

Nekonvencionalni supravodiči spadaju među najvažnije kvantne materijale, uz mnoštvo fundamentalnih otvorenih pitanja i potencijalnih primjena. Unutar ovog projekta koristit ćemo nekoliko komplementarnih, inovativnih eksperimentalnih tehnika, koje će omogućiti nove uvide u fiziku nekonvencionalne supravodljivosti. Cilj je odgovoriti na tri povezana pitanja: kako lokalna kristalna struktura, odnosno atomske korelacije na nanometarskim skalama, utječe na supravodljivost; može li se lokalna struktura kontrolirano mijenjati primjenom plastične deformacije i time optimizirati supravodljiva svojstva; te kako strukturne korelacije utječu na niskoenergetska elektronska kolektivna pobuđenja. Istraživat ćemo neke od najvažnijih nekonvencionalnih supravodiča: kompleksne okside poput kuprata, rutenata i titanata, te materijale s teškim fermionima. Koristit ćemo napredne eksperimentalne tehnike koje su posebno osjetljive na lokalnu strukturu i pobuđenja, poput nuklearne magnetske rezonancije, difuznog raspršenja x-zraka i neutrona, te razviti jedinstveni sustav za mikrovalnu spektroskopiju. Također, razvijat ćemo specijalizirane ćelije za uniaksijalni tlak, koje će omogućiti in situ mjerenja strukturnih i elektronskih svojstava.

Ključne riječi

nekonvencionalni supravodiči, kolektivna pobuđenja, lokalna struktura, nuklearna magnetska rezonancija, mikrovalna spektroskopija, difuzno raspršenje

Znanstveno-istraživački projekti

CELUS

UIP-2020-02-9494

01.01.2021

31.12.2025

nije evidentirano

HRK 1.980.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama