izvor podataka: poirot

Razvoj efikasne metodologije za analizu konstrukcije plovnih objekata metodom konačnih elemenata

Development of Efficient Methodology for Finite Element Method Based Structural Analysis of Marine Structures


Ovim projektom će se kroz aktivnosti kolaborativnog industrijskog istraživanja razviti jedinstven i inovativan računalni program koji će u proceduri projektiranja konstrukcije plovnih objekata omogućiti korisniku vrlo jednostavan, produktivan i nadogradiv proces provedbe analize strukturnog odziva i podobnosti zasnovane na metodama numeričke analize. Provedbom projekta ostvarit će se povećanje ulaganja korisnika u aktivnosti istraživanja i razvoja (vezano uz S3 TPP Promet i mobilnost), a pozitivni efekti uvođenja razvijenog softvera u vlastiti proizvodni proces omogućili bi značajno povećanje proizvodnih kapaciteta i razine inovativnosti usluga koje korisnik nudi u okviru zahtjevnog globalnog brodograđevnog tržišta, tj. doprinijeli bi radikalnoj strukturnoj promjeni korisnika. S obzirom da trenutno na globalnom tržištu ne postoji sličan softver, razvijeni računalni program se može smatrati u potpunosti novim proizvodom na globalnom tržištu. Korisnik je tvrtka BONUM d.o.o., a partneri su sastavnice Sveučilišta u Zagrebu – Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) te Prirodoslovno matematički fakultet (PMF).

Unique and innovative software is under development through a collaborative research, which will provide BONUM d.o.o. with a simple, productive and upgradeable process of the structural response and adequacy analysis (based on numerical methods) in design of floating structures. Since project implementation demands significant increase of the BONUM d.o.o. investment in research and since positive effects of the developed software exploitation will ensure significant increase in BONUM d.o.o. service innovativeness and workflow speed and capacity, it is safe to say that it will lead to the radical structural change of the BONUM d.o.o. Since the similar software currently does not exist on a global shipbuilding market, resulting software can be considered as a completely new product on the global market. Project is managed and executed by the SME BONUM d.o.o. with two partnering faculties of the University of Zagreb – Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture and Faculty of Science.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

REMAKE

KK.01.2.1.01.0124

01.06.2018

31.12.2021

nije evidentirano

HRK 3.832.321,00