izvor podataka: poirot

Naziv

Fizika i primjena nanostruktura

nije evidentirano

Opis projekta

nije evidentirano

Ključne riječi

nanočestice, novi materijali, tankoslojno procesiranje, mikrostrukturna karakterizacija, kompaktiranje/sinteriranje, optoelektronička svojstva, atmosferske aglomeracije, vodikova veza

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

0098022

01.01.2002

31.12.2005

nije evidentirano

HRK 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama