izvor podataka: poirot

Razvoj inteligentnog ekspertnog sustava za online diagnostiku raka mokračnog mjehura

nije evidentirano


U prošlom desetljeću algoritmi umjetne inteligencije (UI) se sve više primjenjuju u području medicine kao alat za obradu i klasifikaciju velike baze podataka. Umjetne neuronske mreže (NN) koriste se u dijagnostičkoj medicini, radiologiji i obradi signala iz medicinske opreme. Ovdje je potrebno napomenuti kako prethodno spomenuta dijagnostička medicina koja s korištenjem UI omogućava analizu izlaznih signala iz medicinske opreme. Razvoj računalnih modela baziran je na UI te sa implementacijom na superračunalnim sustavima se sve više koristi u principima personalizirane medicine. Na temelju prethodno navedenih cilj ove potpore je izvršiti istraživanja koje je moguće raščlaniti na segmente, a oni su: · Razvoj baze podataka koji će se koristiti kao podaci za treniranje različitih algoritama umjetne inteligencije · Istražiti mogućnost primjene algoritama za detekciju kontura slike s ciljem poboljšanja točnosti algoritama umjetne inteligencije i strojnog učenja · Istražiti mogućnost primjene različitih algoritama umjetne inteligencije na detekciju karcinoma mokraćnog mjehura · Na temelju rezultata prethodnog istraživanja odabrati 2 ili više algoritma koji će se koristit za razvoj sustava za detekciju karcinoma mokraćnog mjehura · Implementacija na HPC sustavima za rješenje BigData problema Istraživanje će biti podijeljeno u više faza i to: · Osiguravanje velike baze podataka za izradu računalnog modela · Razvoj i odabir algoritma zasnovanog na primjeni različitih algoritama umjetne inteligencije i strojnog učenja za detekciju medicinskih ulaznih parametara · Razvoj i implementacija online ekspertnog sustava na superračunalnoj infrastrukturi Istraživanje u ovoj potpori je u skladu sa S3 EU i HR strategijom i to sa strateškim ciljevima i sa prvim tematskim prioritetnih područjem (jedno pod područjem), te Horizontalnim temama (KET i ICT).

nije evidentirano


inteligentni ekspertni sustav, diagnostika raka, mokračni mjehur

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-tehnic-18-275-1447

01.01.2020

01.01.2022

nije evidentirano

HRK 150.000,00