izvor podataka: poirot

Naziv

Upletimo se u socijalnu mrežu OZANE (koja ne puca)

Knit me in! Social network of OZANA

Opis projekta

Program koji prijavljujemo ima za cilj prevenciju institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u zajednicu, a realizirat će se kroz inovativne socijalne usluge i modele, koji će doprinijeti neovisnom življenju korisnika i senzibilizaciji zajednice na osobe s intelektualnim teškoćama: 1. Radionice za budući samostalan život 2. Štrikeraj cafe -Inkluzivna radionica u OZANI Upletimo se-aktivnost Štrikeraj cafe-a (pletenje i kukičanje kvadrata za deke za beskućnike i pokretanje znanstvenog istraživanja na temu dobrobiti ovih vještina na pshiofizičko stanje čovjeka) U okviru toga, nastavak izgradnje nove usluge –asistenta u susjedstvu-naši korisnici će biti asistenti starijim i nemoćnima koji se uključuju u projekt pletenja kvadrata za deke za beskućnike (dostava vunice i preuzimanje kvadrata) 3. Vrtlarstvo i tečaj kuhanja – „Od vrta do stola“

The program aims to prevent institutionalization and increase social inclusion of people with intellectual disabilities in the community, and will be implemented through innovative social services and models, which will contribute to independent living of users and community awareness of people with intellectual disabilities.

Ključne riječi

socijalno uključivanje, participacija osoba s intelektualnim teškoćama u zajednici

social inclusion, participation of persons with intelectual disabilities, local community

Stručni projekti

UPLETIMO SE

ERF_DOM_PART_2020_OZANA

01.01.2020

31.12.2023

nije evidentirano

HRK 270.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama