izvor podataka: poirot

Naziv

Mjerenje koncentracije radona u tlu i zraku u nekim školama Istarske županije koje imaju povišenu koncentraciju radona

Measurement of radon concentrations in soil gas and in the air in some schools in Istria County that have elevated radon concentration

Opis projekta

Projektom je predviđeno mjerenje koncentracije aktivnosti radona u petnaest OŠ i SŠ na području Istarske županije u kojima su ranije utvrđene povišene vrijednosti te mjerenje koncentracije aktivnosti radona u tlu i permeabilnosti tla na mjestu gradnje nove Medicinske škole u Puli. Pasivni detektori nuklearnih tragova se izlažu u trajanju od godine dana u svim prostorijama unutar izabranih objekata (prema procjeni radi se o prosječno 10 pasivnih detektora po objektu, a stvarno stanje će se naknadno utvrditi ovisno o stanju na terenu). Mjerenje aktivnim detektorima (Tesla TERA sustav) podrazumijeva postavljanje aktivnih detektora na pojedinim lokacijama od interesa unutar objekta i kontinuirano mjerenje u objektu u trajanju od minimalno dva tjedna u zimskom periodu školske godine 2018./2019., s ciljem određivanja dnevnih varijacija radonskih koncentracija u svrhu bolje procjene primljene doze za vrijeme radnog vremena škole. Mjerenje koncentracije radona u tlu i permeabilnosti tla na dubini od 0,8 m obavlja se na minimalno 20 točakana površini buduće građevine Medicinske škole u Puli.

The project envisages measuring the radon concentrations in fifteen primary and secondary schools in the Istria County in which elevated values were previously determined. Furthermore, measurement of radon in soil gas concentrations as well as soil permeability at the construction site of the new Medical School in Pula is planned. Passive nuclear track etched detectors are exposed for a period of one year in all rooms within the selected facilities (it is estimated that there are an average of 10 passive detectors per facility, and the actual number of necessary detectors will be determined later depending on the situation on site). Measurement with active detectors (Tesla TERA system) implies the installation of active detectors at certain locations of interest within the building and continuous measurement in the building for a minimum of two weeks in the wintertime of the school year 2018/2019, with the aim of determining daily variations of radon concentrations which would enable better estimates of the dose received during school hours. Measurement of radon concentration in the soil gas and soil permeability at a depth of 0.8 m is performed on a minimum of 20 spots on the location of the future building of the Medical School in Pula.

Ključne riječi

radon u tlu, radon u školama, Istarska županija, Medicinska škola u Puli

radon in soil gas, indoor radon in schools, Istria County, Medical school in Pula

Znanstveno-istraživački projekti

RnIŽtloPU

IŽ JN 02/2018

04.09.2018

31.12.2019

nije evidentirano

HRK 147.312,50

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama