izvor podataka: poirot

Naziv

Dopisna biblioterapija za počinitelje kaznenih djela u Kaznionici u Lepoglavi

Correspondence bibliotherapy for perpetrators of criminal offenses in the Lepoglava Penitentiary

Opis projekta

Projekt dopisne biblioterapije za počinitelje kaznenih djela u Kaznionici u Lepoglavi osmišljen je kako bi se nastavile tretmanske aktivnosti sa zatvorenicima unatoč nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji. Dugoročni ciljevi programa odnose se na afirmiranje sustava vrijednosti koji etablira važnost funkcije zatvorskih knjižnica i osvještavanje važnosti uloge čitanja dok se kratkoročni ciljevi odnose na nekoliko važnih elemenata: uvođenje zatvorenika u nova intelektualna i estetička iskustva koja im mogu popuniti slobodno vrijeme prilikom izdržavanja zatvorske kazne, povećanje razumijevanja i vrednovanja tuđih mišljenja, razvijanje čitalačkih navika, povećanje vokabulara, poboljšanje sposobnosti izražavanja mišljenja i stavova te razvijanje empatije i senzibiliteta.

The Correspondence Bibliotherapy Project for Perpetrators in the Lepoglava Penitentiary is designed to continue treatment activities with prisoners despite the unfavorable epidemiological situation. The long-term goals of the program are to affirm a value system that establishes the importance of the function of prison libraries and awareness of the importance of the role of reading, while the short-term goals are several important elements: introducing prisoners to new intellectual and aesthetic experiences. understanding and valuing other people's opinions, developing reading habits, increasing vocabulary, improving the ability to express opinions and attitudes, and developing empathy and sensibility.

Ključne riječi

zatvorenici, dopisna biblioterapija, tretman

Stručni projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_NOS_2020_BIBLIOTERAPIJA

21.12.2020

21.12.2021

nije evidentirano

HRK 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama