izvor podataka: poirot

Naziv

Writing Urban Places. New Narratives of the European City

Writing Urban Places. New Narratives of the European City

Opis projekta

Cilj projekta je inovativno istraživanje ljudskog poimanja i razumijevanja zajednice, društva i njihova položaja kroz narative. Istraživanje se fokusira na potencijal narativnih metoda za urbani razvoj europskih gradova srednje veličine, a počiva na interdisciplinarnosti humanističkih, tehničkih i društvenih znanosti.

Writing Urban Places proposes an innovative investigation and implementation of a process for developing human understanding of communities, their society, and their situatedness, by narrative methods. It particularly focuses on the potential of narrative methods for urban development in European medium-sized cities.

Ključne riječi

narativi grada, arhitektura, književnost urbani okoliš, pisanje grada, grad srednje veličine

urban narrative, architecture, literature, urban environment, writing the city, mid-sized city,

Znanstveno-istraživački projekti

WUP

CA18126

15.03.2019

14.03.2023

nije evidentirano

EUR 148.262,60

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama