izvor podataka: poirot

Mehanokemijske i bezotopinske strategije za sintezu funkcionalnih poroznih materijala s naprednim fizičko-kemijskim i katalitičkim svojstvima

Mechanochemical and solvent-free strategies towards functional porous materials with advanced physico-chemical and catalytic properties


Glavni cilj ovog prijedloga projekta je proširiti suradnju između dvije jake istraživačke skupine s komplementarnim vještinama, one iz McGill-a i skupine RBI, te razviti istraživačku mrežu i metodologiju za istraživanje bezotopinskih metoda, kao što su mehanokemija i ubrzano starenje, kao platforme za sintezu i modifikacije relevantnih metal-organskih mreža (MOF), njihovih nekonvencionalnih derivata i organskih poroznih materijala. Pokušat ćemo iskoristiti mehanokemiju i termalnu aktivaciju za pripremu amorfnih i staklenih faza ovih materijala, što je jedna od relevantnijih tema u suvremenoj kemiji materijala, i proučavati kako smanjenje unutrašnjeg uređenja utječe na njihove fizičko-kemijske osobine i potencijalnu primjenjivost (magnetizam, fluorescencija, osjetljivost, kataliza, poroznost i termička i kemijska stabilnost). Ovaj će se projekt posebno usredotočiti na zapošljavanje i razvoj mladih istraživača u skladu sa smjernicama EU-a za horizontalne teme u zemljama Europe. Oni će biti uključeni u svaki aspekt realizacije i pružiti će im se jedinstvena prilika za razvoj u dinamičnom poticajnom okruženju unutar istraživačke mreže izgrađene na temelju ovog projekta, koje osim McGilla i RBI-a uključuje tri druge institucije iz Hrvatske, Slovenije i Njemačke. Predloženi rad poslužit će za proširenje postojeće jake suradnje između Sveučilišta McGill i Instituta Ruđer Bošković te omogućiti razmjenu iskustava i znanja kroz razmjenu studenata i posjeta istraživača iz dviju institucija. Nova planirana instrumentacija je jedinstvena za ustanovu, i također će poslužiti za jačanje domaćeg istraživačkog potencijala. S obzirom da sćemo razviti nove instrumenate i materijala, očekujemo da će projekt imati snažnan učinak na sintetske pristupe u laboratoriju, ali i da imaju snažan potencijal za komercijalizaciju i ekonomskog napretka i provedbe u kemijskoj industriji.


mehanokemija, kemija čvrstog stanja, porozni materijali, odnos strukture i svojstava, metalo-organske mreže, organski porozni materijali

mechanochemistry, solid-state chemistry, porous materials, structure-properties relationship, metal-organic frameworks, organic porous materials

Znanstveno-istraživački projekti

MECHADVANCE

PZS-2019-02-4129

01.11.2019

31.01.2023

nije evidentirano

HRK 2.199.750,00