izvor podataka: poirot

Centar kompetencija za pametne gradove

Competence Center for Smart Cities


Centar kompetencija za pametne gradove je trogodišnji projekt od nacionalnog značaja, a ujedno i najveći razvojni projekt u Hrvatskoj u području informacijsko komunikacijskih rješenja usmjerenih na poboljšanje kvalitete života građana. Projekt podrazumijeva sustavni i inovativni pristup razvoju grada, upravljanju njegovim resursima, procesima i uslugama uz pomoć novih tehnologija. Time se podiže kvaliteta života građana i posjetitelja, a omogućuje i pametno donošenje odluka i upravljanje te pojačana efikasnost u smislu planiranja i ostvarivanja ušteda. Izbjeći će se i nepotrebno rasipanje javnih sredstava ali i neadekvatna kvaliteta javnih dobara i usluga. Osim što optimalno koristi resurse, pametan grad istodobno ohrabruje građane, zajednice, znanstveno-istraživačke institucije i poduzetnike na korištenje prikupljenih podataka čime se pojačava mogućnost participacije u detektiranju problema i pronalaženju rješenja. Pametan grad je i fleksibilan, otvoren, pristupačan i fokusiran na građane, a dugoročno privlači investicije, potiče poduzetništvo, povećava produktivnost i demokratičnost… Centar kompetencija za pametne gradove (CEKOM) podrazumijeva partnerstvo u inovacijskom klasteru koji povezuje gospodarske subjekte i istraživačke institucije na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima. Cilj je rješavanje izazova s kojima se gradovi nose, poput prometa, energetike, ekologije, infrastrukture, upravljanja resursima… U inovacijskom klasteru koji bi od Rijeke trebao stvoriti najpametniji grad u Hrvatskoj okupljeno je 20 partnera.

The Competence Center (CEKOM) for smart cities is an innovation cluster for the purpose of conducting research and development projects and developing competencies in the field of smart technologies for smart cities, thus contributing to addressing the contemporary challenges of urban ecosystems in order to improve the quality of life and standards of citizens. The cluster also facilitates the commercialization of research achievements within two thematic areas of the Smart Specialization Strategy (S3): Energy and a Sustainable Environment and Transport and Mobility. CEKOM for smart cities involves cooperation between 16 private and public companies and four institutions for research and dissemination of knowledge on project activities. In order to ensure efficient management of the innovation cluster and coordinate project cooperation between partners, the City of Rijeka in 2015 established the company Smart RI d.o.o.


CEKOM, Smart RI, Smart Cities, Clusters

Znanstveno-istraživački projekti

CEKOM

KK.01.2.2.03.0004

01.03.2020

01.03.2023

nije evidentirano

HRK 149.631.384,15