izvor podataka: poirot

Naziv

Pukotine.hr

Digital hub for positive youth development

Opis projekta

Platforma Pukotine.hr će pratiti adolescenciju, nudeći odgovore mladima i svim važnim odraslima na razne teme, od osobnih tema i intime, školskog života i života u obitelji. Sama platforma razvit će nekoliko stilova sadržaja: dulje autorske tekstove nakon kojih će slijediti popis referenci i preporuka za nastavak čitanja, kraće videozapise ili audio podcastove te vrlo zgusnute grafike s visokokvalitetnim fotografijama. Cilj platforme Pukotine.hr je 2021. godine ulagati u kvalitetu kao i u personalizaciju sadržaja koja bi pojedincu omogućila da sadržaj organizira prema vlastitim željama i stilu. Istodobno, personalizacija platforme omogućit će povezanost s suvremenim istraživanjima mladih povezanih s pristupom velikim podacima i umjetnom inteligencijom. To će omogućiti suradnju s priznatim međunarodnim stručnjacima.

The platform will follow adolescence period, offering answers to youth and all important adults for various topics, from personal topics and intimacy, school life and life within the family. The platform itself will develop several types of content styles: longer author texts that will be followed by a list of references and recommendations for continuing reading, shorter videos or audio podcasts, and very condensed texts / graphics with high-quality photos. In the 2021, goal of platform Pukotine.hr is to invest in the quality of the content as well as in the personalization of the content that would allow individual to organize the content to personal preferences and style. In the same time, platform personalization will allow connection with cutting-edge research of young people related with big data and artificial intelligence approach. That will enable collaboration with well-recognized international experts.

Ključne riječi

promocija mentalnog zdravlja, mladi, mentalno zdravlje mladih, tehnologija, prevencija

promotion of mental health, youth, youth mental health, technology, prevention

Stručni projekti

PKTN

ERF_DOM_NOS_2021_PUKOTINE

01.01.2021

31.12.2021

nije evidentirano

HRK 339.728,04

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama