izvor podataka: poirot

Naziv

Napredne metode simulacije operativne pripreme planiranja proizvodnje

Advanced methods of simulating the operational preparation of production planning

Opis projekta

Za samu proizvodnju značajna je njena priprema i posluživanje koji s njom moraju biti organizirani u zajedničku funkcionalnu cjelinu. Osobito su važni poslovi operativne pripreme, jer se na osnovu tih aktivnosti definira vremenski plan odvijanja proizvodnje i osiguravaju svi potrebni resursi. Aktivnosti operativne pripreme su složene i kompleksne, te direktno utječu na ekonomičnost proizvodnje. Kod proizvodnje tehnološki složenih obitelji proizvoda u modelu višepredmetnog linijskog proizvodnog sustava ograničene fleksibilnosti s proizvodnim procesom koji se odvija u više segmenata (više od četiri operacije) uobičajeno je da je proizvodni sustav visoko iskorišten. To podrazumijeva da su mogućnosti pronalaska ekonomičnog rješenja vrlo sužene. Temeljni cilj istraživanja je razvoj naprednog računalnog modela za izračun veličine serije (lota) i redoslijeda ulaza serije u proizvodni proces, kao dva glavna područja poboljšanja, kako bi se minimizirali ukupni troškovi proizvodnje uz pravovremenu isporuku. Računalom potpomognuto razvijeni model će dati realni prikaz i simulaciju proizvodnog procesa, te kroz primjenu metoda optimizacije omogućiti definiranje optimalne veličine serije (lota) i redoslijeda serije za svaku pojedinu vrstu proizvoda u višepredmetnom linijskom proizvodnom sutavu. Rezultati ovog istraživanja će biti primjenjivi u proizvodnim okruženjima pogotovo onim koji se bave proizvodnjom širokog asortimana tehnološki složenih proizvoda.

Preparation of manufacturing process as well as serving of manufacturing process must be organized in a common functional unit. Operational preparation of manufacturing process is particularly important segment of preparation because it defines the production schedule and provides data for all the necessary resources needed. Operational preparation activities are complex, and they can directly affect the production effectiveness. In case of the high-volume production of technologically complex product family in the multi-product, multi-stage manufacturing system with limited flexibility, it is common that the manufacturing system is highly utilized. Its high utilization narrows possibilities for finding most economical solution in process of operational preparation. The basic aim of the research is to develop an advanced computing model for computing the batch size and their input order as two main areas of research in order to minimize overall production costs and fulfil delivery requirements. The computer-assisted developed model will provide a realistic model and simulation of the production process. With application of the optimization method it will be possible to define the optimum batch size and their input order for each product. Research results will be applicable in production environments, especially those engaged in the production of a wide assortment of technologically complex products.

Ključne riječi

Višepredmetni linijski proizvodni sustav, planiranje redoslijeda ulaska jediničnih serija, planiranje veličine jediničnih serija, simulacijski model, tehnološki složeni proizvodi

Hybrid flow shop, Scheduling, Lot Sizing, Simulation model, Technological complex products

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-tech-18-223

15.10.2018

15.10.2021

nije evidentirano

HRK 48.165,66

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama