izvor podataka: poirot

Naziv

Siguran pristup za razvoj nano-sustava za ciljanu isporuku lijekova u mozak

Safe-by-Design Approach for Development of Nano-Enabled-Delivery Systems to Target the Brain

Opis projekta

Nanotehnologija omogućava inovativna i učinkovita terapijska i dijagnostička sredstva i alate. Ipak, liječenje neurodegenerativnih poremećaja još uvijek predstavlja veliki izazov zbog postojanja krvno-moždane barijere (BBB) koja otežava efikasnu dostavu lijeka u mozak. Multifunkcionalne nanočestice (NP) predstavljaju novu i poboljšanu platformu za veću učinkovitost, bioraspoloživost i ciljanu dostavu lijekova preko BBB. Stoga je glavni cilj predloženog projekta razviti multifunkcionalni nanosustav koji će omogućiti isporuku lijekova u mozak (BRaiND) za učinkovito i sigurno liječenje abnormalnosti mozga koja su povezana sa starenjem i degeneracijom. U tu svrhu provest će se specifične aktivnosti: - projektiranje, priprema i karakterizacija BRaiND; - procjena stabilnosti i sudbine BRaiND u biološkim medijima; - mehanička i kvantitativna procjena interakcije BRaiND s BBB; - profiliranje učinkovitosti i sigurnosti BRaiND kombiniranim in vitro i in vivo pristupom. BRaiND će se temeljiti na nanočesticama selena ili zlata, stabiliziranih polietilen gilkolom i funkcionaliziranih proteinima koji ciljaju receptore mozga. Na takav multifunkcionalni sustav vezat će se modelni neuroaktivni lijekovi kako bi se demonstrirala učinkovitost, kvalitetu i sigurnost BRaiND sustava. Bit će provedena pažljiva in vitro i in vivo ispitivanja uključujući stabilnost i interakcije BRaiND-a u različitim biološkim medijima, prolaznost kroz BBB, djelotvornost ciljanja na specifična mjesta u mozgu, neuroprotektivnu aktivnost i procjenu sigurnosti njihove primjene. Radni plan projekta temelji se na validiranim i standardiziranim metodologijama, kao i na inovativnim eksperimentalnim tehnikama. Obzirom na glavne izazove translacijskih istraživanja neurodegenerativnih bolesti, strategija SENDER-a temelji se na Safe-by-Design pristupu, a omogućena je nanotehnološkim alatima koji analiziraju i manipuliraju biološkim procesima na nanoskali, gdje bolesti nastaju i napreduju.

Nanotechnology paves the way for innovative and efficient therapeutic and diagnostic agents and tools. Still, treatment of neurodegenerative disorders remains a challenging field due to therapeutic necessity to reach the brain by crossing the blood-brain barrier (BBB), one of the best gate-keeper. Multifunctional nanoparticles (NPs) offer new and improved platform to solve issues about efficacy, bioavailability and targeting ability by translocating drugs through the BBB. The ultimate goal of proposed project is development of multifunctional nano-enabled drug delivery systems for brain (BRaiND) for efficient and safe treatment of abnormalities that follow debilitating brain conditions linked to aging and degeneration. This will be achieved by following specific objectives: - design, preparation and characterization of BRaiND; - evaluation of BRaiND stability and fate in biological media; - mechanistic and quantitative assessment of interaction of BRaiND with BBB; - efficacy and safety profiling of BRaiND by a combined in vitro and in vivo approach. BRaiND will be based on selenium or gold NPs, stabilized with polyethylene gylcol and functionalized with proteins that target the brain receptors. Such multifunctionalized system will be loaded with model neuroactive agents to demonstrate its efficacy, quality and safety. Careful in vitro and in vivo testings will be performed including stability and interactions of BRaiND in different biological media, BBB permeability, and efficacy of targeting specific brain sites, neuroprotective activity, and safety profiling. SENDER work plan is based on validated and standardized methodologies, as well as emerging new experimental techniques. Considering the major challenges of translational research in neurodegenerative diseases, SENDER strategy is based on the Safe-by-Design approach and enabled by nanotechnological tools that analyze and manipulate biological processes at the nanoscale, where diseases initiate and progress.

Ključne riječi

nanomedicina, dostavljački nanosustavi, krvno-moždana barijera, zlato, selen

Nanomedicine, nanodelivery systems, blood-brain barrier, gold, selenium

Znanstveno-istraživački projekti

SENDER

PZS-2019-02-4323

01.11.2020

01.05.2023

nije evidentirano

HRK 2.088.263,69

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama