izvor podataka: poirot

Naziv

Inovativna rješenja u katalitičkim proizvodnim procesima za potrebe farmaceutske industrije

Innovative solutions in catalytic processes in the pharmaceutical industry

Opis projekta

Kemijska i farmaceutska industrija ključni su pokretači hrvatskog gospodarstva, a osnovno ograničenje njihovog razvoja primjena je zastarjelih postupaka i značajno zaostajanje u inovacijama. Okupljanjem multidisciplinarnog i uspješnog tima u području sinteze, spektroskopije i računalnog modeliranja, CAT PHARMA nudi platformu za razvoj inovativnih, efikasnih i ekonomičnih katalitičkih reakcija u pripravi industrijski važnih spojeva. Ovakvim održivim transferom znanja odgovaramo na probleme ovog sektora te pomažemo u pristupu novim tržištima uvodeći moderne, brze i jeftine tehnologije.

The chemical and pharmaceutical industries are some of the main driving forces for the Croatian economy, and the main impediment to their development is the usage of obsolete procedures and a significant delay in innovations. Having assembled a multidisciplinary and a successful team in the area of synthesis, spectroscopy and computer modeling, CAT PHARMA offers a platform for the development of innovative, efficient and economical catalytic reactions in the preparation of compounds important to the industry. This sustainable transfer of knowledge is our answer to the problems of the sector and because it introduces modern, fast and inexpensive technology, it also helps in approaching new markets.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

CAT PHARMA

KK.01.1.1.04.0013

20.12.2019

19.12.2022

nije evidentirano

HRK 6.165.675

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama