izvor podataka: poirot

Naziv

Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje - HRANA FINA

nije evidentirano

Opis projekta

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

07.01/46

01.05.2012

05.01.2013

nije evidentirano

HRK 99.800

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama