izvor podataka: poirot

Qua/Qua Protein: Kvantitativna i kvalitativna analiza proteina za potrebe biomedicine i biotehnološke industrije

Qua/Qua Protein: Qualitative and Quantitative Protein Analysis in Medicine and Biotechnology Industry


Istražiti će se mogućnost sinteze reagensa za pripremu uzoraka za MS (maseni spektrometar) analizu, koji bi omogućio originalnu „all-in-one“ kvantitativnu i kvalitativnu analizu proteina za potrebe industrije i biomedicinskih znanosti. Dok bi znanstvene publikacije opisale osnove koncepta, patentno bi se štitio sam postupak sinteze. Značaj suradnje bi se očitovao kroz izradu softvera za interpretaciju rezultata MS analize, a čija točnost bi se postupno unaprijeđivala ovisno o uspjehu sinteze reagensa. Projektom potvrđen koncept bi kasnije omogućio razvoj napredne Qua/Qua usluge-u-oblaku, kao i softver-kao-usluga inačicu za mnogobrojne korisnike Q-TOF MSa.

The possibility of synthesis of reagents for sample preparation for MS analysis will be investigated, which would enable original "all-in-one" quantitative and qualitative analysis of proteins for the needs of industry and biomedical sciences. While scientific publications would describe the basics of the concept, the synthesis process itself would be patented. The importance of cooperation would be manifested through the development of software for the interpretation of the MS analysis results, the accuracy of which would be gradually improved depending on the success of reagent synthesis. The concept confirmed by the project would later enable the development of an advanced Qua/Qua service-in-the-cloud, as well as a software-as-a-service version for many Q-TOF MS users.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

Qua/Qua Protein

KK.01.1.1.07.0023

16.12.2020

16.12.2023

nije evidentirano

HRK 6.799.224,28