izvor podataka: poirot

Unaprijeđenje solarnih ćelija i modula kroz istraživanje i razvoj

Improvement of solar cells and modules through research and development


U okviru projekta planiran je razvoj novih solarnih ćelija i solarnih modula veće efikasnosti u pretvorbi energije. U proizvodnji solarnih ćelija i modula implementirat će se napredni materijali razvijeni u prvim fazama projekta (temeljno istraživanje), a u okviru projekta očekuje se patentna prijava i produkcija znanstvenih radova.

Within the framework of the project, the development of new solar cells and solar modules with higher efficiency in energy conversion is planned. Advanced materials developed in the first stages of the project (fundamental research) will be implemented in the production of solar cells and modules, and patent applications and production of scientific papers are expected as part of the project.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

KK.01.2.1.01.0115

29.06.2018

29.06.2021

nije evidentirano

HRK 14.454.053,01