izvor podataka: poirot

Naziv

Otkrivanje i praćenje bioloških biljega radi rane terapijske intervencije u Alzheimerovoj bolesti

nije evidentirano

Opis projekta

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

09/16

01.01.2012

01.01.2015

nije evidentirano

HRK 1.349.931

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama