izvor podataka: poirot

Arf GTPaze u regulaciji endosomalnog prometovanja tijekom citomegalovirusne infekcije

Arf GTPases in the regulation of endosomal trafficking during the cytomegalovirus infection


Modifikacija sastava staničnih membrana, poglavito promjena izražaja površinskih membranskih proteina, osnovni je mehanizam kojim stanice registriraju i prilagođavaju se promjenama u njihovu okolišu. Jedini način putem kojega stanice mogu brzo mijenjati površinski izražaj membranskih proteina je putem regulacije njihova unutarstaničnog endosomalnog putovanja i posljedičnim usmjeravanjem endocitiranih površinskih proteina ili u degradaciju ili u recikliranje natrag prema staničnoj površini. Arf proteini su porodica malih GTPaza koje reguliraju unutarstanično putovanje endocitiranih molekula na način da u trenutku vlastite aktivacije regrutiraju efektorske molekule na ciljane membrane unutarstaničnih odjeljaka i na taj način posreduju spajanje i cijepanje membrana endosomalnih odjeljaka te interakciju staničnih organela sa aktinskim citoskeletom. Arf GTPaze, poput ostalih GTPaza rade po principu molekulskih sklopki, odnosno aktivne su kada na sebi imaju vezan GTP, dok se vezivanjem GDP-a inaktiviraju, čime je omogućena precizna kontrola njihova rada. S obzirom na važnost Arf GTPaza u regulaciji unutarstaničnog putovanja površinskih membranskih proteina te posljedično njihov učinak na površinsku ekspresiju istih, cilj nam je ispitati da li citomegalovirusi (CMV), DNK virusi iz porodice beta herpesvirusa, modificirajući upravo funkcioniranje kaskade Arf GTPaza izbjegavaju imunološki odgovor domaćina i stvaraju povoljne uvjete za vlastitu replikaciju. Poseban naglasak biti će stavljen na Arf6 GTPazu koja je uključena u endocitozu i recikliranje imunološki vrlo važnih površinskih membranskih proteina, poput MHC molekula I razreda. Budući da je CMV infekcija jedan od predisponirajućih faktora za razvoj karcinoma dojke, ispitati ćemo povezanost CMV infekcije i invazivnosti različitih tipova karcinoma dojke, posebice korelaciju izražaja Arf proteina u tumorskim stanicama i stupnja invazivnosti samog tumora.

The primary mechanism by which cells sense and adapt to the changes in their environment is by modification of the cell membrane composition and surface protein expression. On short time scales, the surface expression of membrane proteins can be regulated only by endocytosis and subsequent sorting of molecules either to the late endosomal pathway via degradation or to the endosomal recycling compartment from which molecules recycle back to the plasma membrane. Arf proteins are family of small GTPases that regulate intracellular trafficking of endocytosed molecules. In the active form they mobilize their effector molecules on the targeted membranes of intracellular compartments where they mediate membrane fusions and fissions and regulate interaction of endosomal compartments with actin cytoskeleton. Arf GTPases, like other small GTPases act as molecular switches. They are active when they are in the GTP-bound form and exchange of GTP with GDP causes their inactivation. This mechanism enables precise control of their function. Considering the importance of Arf GTPases in regulation of intracellular trafficking of membrane proteins, it is our goal to investigate if cytomegaloviruses (CMV), DNA viruses from beta herpesvirus family, manipulate Arf cascade in order to escape host immune response and to create environment that is suitable for their replication. Afr6 GTPase regulates endocytosis as well as recycling of immunologically essential membrane proteins like MHC class I molecules, and that is why Arf6 will be in focus of our investigations. Considering that cytomegalovirus infection is one of the risk factors for breast carcinoma, we will determine correlation between CMV infection, expression of Arf proteins in the cancer cells and cancer aggressiveness for different types of breast carcinoma.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-biomed-18-229

07.03.2019

31.12.2021

nije evidentirano

HRK 87.841,50