izvor podataka: poirot

Naziv

Obilježja kockanja studenata u Hrvatskoj – značaj kognitivnih i emocionalnih čimbenika

Characteristics of students' gambling in Croatia – the importance of cognitive and emotional factors

Opis projekta

Ciljevi istraživanja su: (1) Produbiti spoznaje o kockanju studenata i njihovim psihosocijalnim problemima vezanim uz kockanje na širem području Republike Hrvatske (2) Produbiti spoznaje o specifičnim kognitivnim i emocionalnim čimbenicima (stavovi, osjećaj neranjivosti i traženje uzbuđenja) te istražiti u kojoj mjeri mogu objasniti učestalost kockanja i razvoj problema povezanih s kockanjem kod studenata. Inozemna i domaća istraživanja te praktična iskustva ukazuju na sve veću zastupljenost kockanja među mladima. Obilježja i navike kockanja studenata u Hrvatskoj istraživane su u okviru pojedinih sveučilišta, stoga je svrha ovog istraživanja proširiti spoznaje o kockanju studenata s područja cijele Hrvatske (istraživanjem se planiraju obuhvatiti studenti sa svih sveučilišta i veleučilišta u Hrvatskoj). Također, ranije provedena međunarodna i domaća istraživanja nisu uključivala emocionalne čimbenike kao što su osjećaj/percepcija neranjivosti i traženje uzbuđenja, a koji se planiraju uključiti u ovo istraživanje prilikom objašnjavanja učestalosti kockanja studenata i razvoja štetnih psihosocijalnih posljedica. Praktična vrijednost i doprinos istraživanja odnosi se na razumijevanje specifičnih doprinosa triju emocionalnih i kognitivnih čimbenika u razvoju problema povezanih s kockanjem koji mogu biti tretmanski relevantni (usmjeravanje ciljeva tretmana). Ovo istraživanje je relevantno iz sljedećih razloga: 1. produbljivanje dosadašnjih spoznaja o kockanju među studentskom populacijom 2. uvođenje novih konstrukata koji nisu istraživani u međunarodnom ni u hrvatskom kontekstu te istraživanje njihovog utjecaja i doprinosa u objašnjavanju kockanja i razvoja psihosocijalnih problema 3. istraživanjem novih konstrukata utjecat će se na unaprjeđenje postojećih tretmanskih intervencija

Ključne riječi

kockanje, studenti, stavovi, traženje uzbuđenja, osjećaj neranjivosti

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

DOM_NOS_21_KOC_STUD

22.01.2021

22.01.2022

nije evidentirano

HRK 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama