izvor podataka: poirot

Naziv

Priprema lipidnih konjugata piridilporfirina, njihova karakterizacija i fotodinamička aktivnost

Preparation of lipid conjugates of pyridylporphyrins, their characterisation and photodynamic activity

Opis projekta

Fotodinamička terapija (PDT) kombinira fotosenzibilizator (PS), svjetlo i molekulski kisik za stvaranje citotoksičnog singletnog kisika, i drugih reaktivnih kisikovih vrsta, s ciljem uništavanja tumorskih stanica i različitih patogenih mikroorganizama. Selektivnost u PDT-u se ostvaruje osvjetljavanjem ciljanog tkiva, stoga je ova terapija sve uspješnija kod čvrstih i lokaliziranih tumora i infekcija, osobito na koži te ostalim dijelovima tijela i organima koje je moguće osvijetliti. Dodatna razina selektivnosti se postiže preferencijalnim nakupljanjem PS-a u oboljelom tkivu, u odnosu na zdravo. Sintetizirat će se meso-piridilporfirini te prirediti njihovi konjugati različite lipofilnosti i s amfipatskim svojstvima te će se izučavati njihova fizikalno-kemijska svojstva, osobito fotofizikalna i fotokemijska svojstva, te povezanost ovih svojstava s učinkovitošću u PDT-u. Cilj je razviti PS koji lako ulazi u ciljanu stanicu i ima visoki prinos singletnog kisika, što selektivnije djelovanje na tumorske stanice, odnosno na patogene mikroorganizme i što manji negativni učinak na zdrave humane stanice. PDT aktivnost priređenih spojeva će se ispitivati in vitro na stanicama melanoma i patogenim mikroorganizmima, a istražit će se mogućnost korištenja vinske mušice kao in vivo modelnog organizma za ispitivanje (foto)citotoksičnosti spojeva. U istraživanjima će sudjelovati biolozi i kemičari na Odjelu za biotehnologiju, a nastavlja se suradnja s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci te istraživačkom jedinicom za fotoniku i kvantnu optiku Znanstvenog centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore, i Institutom Ruđer Bošković u Zagrebu.

Ključne riječi

porfirin, fotosenzibilizator, fotodinamička terapija

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-prirod-18-173

01.03.2019

01.03.2023

nije evidentirano

HRK 165.928,46

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama