izvor podataka: poirot

Naziv

Neplanirani zdravstveni, ekonomski i socijalni učinci odluka o kontroli epidemije COVID-19: spoznaje iz SHARE-a

Non-intended health, economic and social effects of the COVID-19 epidemic control decisions: Lessons from SHARE

Opis projekta

Glavni cilj projekta je razumjeti neplanirane posljedice pandemije i osmisliti poboljšane zdravstvene, ekonomske i socijalne politike. U svojim preporukama nositeljima politika nastojat će se učiniti zdravstvene sustave i društva Europske unije otpornijima na pandemije u smislu prevencije, zaštite i liječenja najranjivijeg dijela stanovništva u dobi od 50 i više godina.

The main goal of the project is to understand the non-intended consequences of the pandemic and devise improved health, economic and social policies. In its recommendations to policy makers, it will seek to make EU health systems and societies more resilient to pandemics in terms of prevention, protection and treatment of the most vulnerable groups of the population aged 50 and over.

Ključne riječi

SHARE, COVID-19, transdisciplinarno, Europa, međunarodno

SHARE, COVID-19, transdisciplinarity, Europe, cross-national

Znanstveno-istraživački projekti

SHARE-COVID19

101015924

01.11.2020

31.10.2023

nije evidentirano

EUR 6.847.680,25

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama