izvor podataka: poirot

Naziv

Obnova timusa za preciznu medicinu u liječenju tumora i leukemija

Thymus renewal for precision medicine in cancer and leukaemia treatment

Opis projekta

U posljednjem desetljeću ubrzano se razvijaju novi, precizni medicinski postupci za liječenje leukemija i tumora. Navedeni postupci se temelje na stanicama imunosnog sustava, T limfocitima, kao ključnim elementima moderne imunoterapije. Osnovni organ za diferencijaciju i selekciju limfocita T je timus, gdje nastaje cijela raznovrsnost adaptivnog imunosnog sustava. Timus osigurava stromalni mikrookoliš za bliske međuakcije limfocita s molekulama koje izražavaju epitelne, endotelne i dendritske stanice. Međutim, funkcionalna sposobnost timusa se pogoršava sa starenjem i on je prvi organ čija se funkcija počinje smanjivati već u pubertetu. Timus je također vrlo podložan šteti koja nastaje zračenjem ili kemoterapijom, te kortikosteroidima uzrokovanim stresom. Obnova timusa u ljudi kod kojih je timus oštećen zbog utjecaja lijekova, stressa ili prirodnim starenjem u žarištu je predloženog istraživanja. Glavni cilj predloženog projekta je obnova i rekonstitucija timusne funkcije u in vitro uvjetima iz epitelnih matičnih stanica s težištem na sazrijevanju, diferencijaciji i razvoju imunokompetentnih limfocita T. Istraživanja se baziraju na našem nedavnom otkriću nove populacije matičnih stanica iz postnatalnog humanog timusa koja u specifičnim uvjetima 3D kultura, se može razviti u timusne epitelne stanice (TES) i stvoriti organoide. Osim ovog glavnog cilja u predloženom projektu bavit ćemo se aspektima temeljenim na novim nanomaterialima koji pridonose uspješnoj obnovi timusa ljudi te mogućnostima ex vivo testiranja novih preciznih lijekova. Interdisciplinarni tim znanstvenika će s različitim alatima i pristupima, radit na obnovi imunosnog sustava i kliničkim potrebama velike grupe pacijenata s leukemijama i tumorima, kao i u populacije s iatrogenom i dobno ovisnom smanjenom funkcijom timusa.

New precise medical treatments for leukemia and cancer are emerging in the last decade. They are based on immune system cells, T lymphocytes, as key elements of modern immunotherapy. The primary organ for T lymphocyte differentiation and selection is the thymus where adaptive immune diversity is created. It provides a stromal microenvironment for close interactions of T cells with molecules expressed by epithelial, endothelial and dendritic cells. However, thymus fitness deteriorates with age and it is the first organ whose function starts to decline already at puberty. It is also very susceptible to damage caused by irradiation, corticosteroids or chemotherapy so thymus function renewal is the major focus of the proposed project. Reconstitution of thymus function in vitro from epithelial stem cells in terms of maturation, differentiation, and development of immunocompetent T lymphocytes will be performed. The objectives are based on our recent discovery of a new stem cell population from the postnatal human thymus which is able to produce thymus epithelial cells (TEC) and organoids in vitro. Besides this general goal technological, immunological and material science aspects of T lymphocyte development, thymus cultures for ex vivo drug testing will be addressed in the course of the project. These objectives are addressed by our interdisciplinary team of scientists aimed at new unmet clinical needs of large patient groups identified as leukemia patients and the population with iatrogenic or aging based decreased thymic function.

Ključne riječi

Timus, matične stanice iz zrelog tkiva, limfociti T, organoidi, trodimenzionalne (3D) kulture stanica, regeneracija, precizna medicina ,

Thymus, Adult stem cells, T lymphocytes, Organoids, 3D cultures, Regeneration, Precise Medicine

Znanstveno-istraživački projekti

THYMINNOVA

IP-2020-02-2431

22.03.2021

21.03.2025

nije evidentirano

HRK 1.500.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama