izvor podataka: poirot

Naziv

Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju_ATTEND

Enhanced Tools For Creating Equal Opportunities In Education For Pupils With Disabilities_ATTEND

Opis projekta

Projekt „ Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju-ATTEND“ pridonijet će, uz pomoć asisitivne tehnologije i educiranog stručnog osoblja, stvaranju jednakih mogućnosti u obrazovanju djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju centre za odgoj i obrazovanje. Komponente projekta uključuju: opremanje centara asistivnom tehnologijom na temelju analize potreba individualno prilagođenih svakom centru (uključujući vrstu i količinu opreme koja je već dostupna, broj djece koja pohađaju centar, ...); osposobljavanje stručnog osoblja u centrima o korištenju asistivne tehnologije kao alata i metoda poučavanja djece s teškoćama u razvoju te razmjena iskustava o upotrebi asistivne tehnologije (npr. radionice, konferencije i kratki treninzi); aktivnosti podizanja svijesti usmjerene na uključivo obrazovanje djece s teškoćama u razvoju.

Project “Enhancing tools for creating equal opportunities in education for pupils with disabilities” in short “ATTEND“ (Assistive Technology In Education) will, with the help of assistive technologies and trained professional staff, contribute to creating equal opportunities in education for children with disabilities attending ‘Centers for Training and Education (CTEs)’. Project is planned in accordance with the Programme objective and is defined in order to provide the answers and solutions for the CTEs and their needs. Project components include: Equipping CTEs with assistive technologies based on a needs analysis individually tailored to each CTEs (including, type and amount of equipment already available, number of children attending, types of disabilities); Training professional staff at the CTEs on the use of assistive technologies as a tool and teaching methods regarding teaching children with disabilities as well as sharing best practice on the use of assistive technologies (through e.g. workshops, conferences and short trainings); Awareness raising activities focusing on inclusive education for children with disabilities.

Ključne riječi

asistivna tehnologija

assistive technology

Stručni projekti

ATTEND

ERF_MEĐ_PART_ 2021_ATTEND

01.07.2021

30.04.2024

nije evidentirano

EUR 3.529.412

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama