izvor podataka: poirot

Istraživanje bioaktivnih spojeva iz dalmatinskog bilja: njihov antioksidacijski karakter i utjecaj na enzimsku inhibiciju i zdravlje

Investigation of bioactive compounds from Dalmatian plants: their antioxidant, enzyme inhibition and health properties


Reaktivni kisikovi spojevi (ROS), koji u živim stanicama nastaju tijekom prirodnih procesa aerobnog metabolizma, mogu znatno oštetiti vitalne makromolekule i promijeniti njihove funkcije. Kao rezultat oksidacijskog stresa i inhibicije pojedinih enzima, povećana je mogućnost nastanka kroničnih bolesti kao što su rak, ateroskleroza, reumatske i neurodegenerativne bolesti, dijabetes itd. ROS spojevi mijenjaju strukturu i funkciju bitnih komponenti, kao što su stanične membrane, signalne molekule, lipoproteini i proteini, ugljikohidrati, RNA i DNA. U živim organizmima razvijen je visoko sofisticirani i složeni sustav antioksidacijske zaštite, endogenog i egzogenog podrijetla, koji interaktivno i sinergijski neutralizira loš utjecaj ROS spojeva. Predloženi projekt treba skrenuti pozornost na činjenicu da samoniklo dalmatinsko bilje obiluje biološki aktivnim spojevima koje bi se moglo koristiti za prevenciju oksidacijskog stresa i liječenje različitih oboljenja. To je u skladu sa svjetskim trendovima zdrave prehrane što bi moglo dovesti do zdravijeg i dužeg životnog vijeka. Posljednjih godina dobro je utvrđen etnofarmakološki pristup istraživanju potencijalno zdravije hrane, dodataka prehrani i lijekova izoliranih iz biljaka. Prema tome, glavni zadatak ovog projekta je izoliranje i identifikacija biološki aktivnih spojeva iz odabranog dalmatinskog bilja te određivanje njihovih antioksidacijskih i inhibicijskih svojstava na aktivnost određenih enzima (superoksid dizmutaza, katalaza, peroksidaza, tirozinaze, protein tirozin kinaze, kolinesteraze i sl.).

Reactive oxygen species (ROS), which are generated during the natural process of aerobic metabolism in living cells, can significantly damage their vital macromolecules and change functions. As a result of oxidative stress and inhibition of certain enzyme activities, it has increased the possibility of occurrence of chronic diseases such as cancers, atherosclerosis, neurodegenerative diseases, diabetes, etc. To protect the cells and organs of the body against ROS, human organisms have evolved a highly sophisticated and complex antioxidant protection system which involves a variety of components that interactively and synergistically could neutralize their bad influence. Identification of new antioxidant and inhibitor of the enzyme activities from Dalmatian plants could find application in the food and pharmaceutical industry for preparing healthy foods and natural remedies to prevent harmful oxidation processes.


Bioaktivni spojevi, inhibitori enzima, antioksidansi, oksidacijski stres, dalmatinsko bilje

Bioactive compounds, enzyme inhibitors, antioxidants, oxidative stress, Dalmatian plants

Znanstveno-istraživački projekti

BioActCom

IP-2014-09-6897

01.09.2015

31.08.2019

nije evidentirano

HRK 790.000,00