izvor podataka: poirot

Naziv

Pametno postrojenje za sušenje tekućih premaza

Smart plant for drying liquid coatings

Opis projekta

U dosadašnjem poslovanju tvrtka Končar - Metalne konstrukcije d.d. je koristila konvencionalnu metodu sušenja tekućih premaza, koja sadrži mnogobrojne ograničavajuće aspekte: vremenske, ekološke, energetske, prostorne, zdravstvene, ekonomske i tehničko - tehnološke, a koji se ovim projektno žele smanjiti ili eliminirati. Svrha projekta je riješiti identificirane probleme te provesti kolaborativno istraživanje u području sušenja tekućih premaza, kako bi se došlo do odgovora koji su potrebni za razvoj novog proizvoda i usluge. Cilj ovog projekta je razviti automatizirani, sveobuhvatni sustav za sušenje tekućih premaza koji se temelji na infracrvenom zračenju i detekciji curinga premaza (gotovosti sušenja).

Končar - Steel Structures Inc. is currently using the conventional method for drying liquid coatings, which contains many limiting aspects: weather, environmental, energy, space, health, economic and technical - technological, which are intended to reduce or eliminate. The purpose of the project is to solve the identified problems and conduct collaborative research in the field of drying liquid coatings, in order to develop a new product and service. The aim of this project is to develop an automated, comprehensive system for drying liquid coatings based on infrared radiation and detection of curing coatings (drying readiness).

Ključne riječi

korozija, organski premazi, infracrvena (IC) tehnologija, ubrzano sušenje

corrosion, organic coatings, infrared (IR) technology, accelerated drying

Znanstveno-istraživački projekti

PAMPOS

KK.01.2.1.02.0030

17.08.2020

17.08.2023

nije evidentirano

HRK 27.955.056,43

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama