izvor podataka: poirot

Razvoj tehničkog rješenja za uštedu energije upotrebom VIS propusnih ili polupropusnih i IC-reflektivnih tankih slojeva

Development of a technical solution for energy saving using VIS permeable or semi-permeable and reflective thin films


Razvoj tehničkog rješenja tankih slojeva koje se bazira na razvoju sastava i konfiguracije odgovarajuće plastike, kao i na razvoju metode za nanošenje i razvoju konfiguracije nanesenih filmova morfološki, geometrijski i sastavno, kao i na optimiranju posljedičnog sustava za uštedu energije.


tanki filmovi, ablacija, reflektancija

Infrastrukturni projekti

nije evidentirano

KK.01.2.1.02.0316

30.09.2020

30.09.2023

nije evidentirano

HRK 11.724.497,73