izvor podataka: poirot

Naziv

Znanstvena evaluacija učinka Programa prevencije kockanja mladih „Tko zapravo pobjeđuje?“

Outcome evaluation of the Youth Gambling Prevention Program „Who Really Wins?“

Opis projekta

Program prevencije kockanja mladih „Tko zapravo pobjeđuje?“ razvijen je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u okviru znanstvenog projekta „Kockanje mladih u Hrvatskoj“ koji se od 2010. provodi na Fakultetu. Nakon edukacija održanih u okviru Centra za cjeloživotno učenje ERF-a, Program je implementiran u nizu srednjih škola i učeničkih domova na području Republike Hrvatske, te je evaluacija učinka sastavni dio programskog paketa. Evaluacija učinka provodi se u dvije točke mjerenja (T1 i T2) – prije i poslije Programa, te uključuje mjerenje učestalosti kockanja, štetnih psihosocijalnih posljedica povezanih s kockanjem, znanja o kockanju i igrama na sreću te socijalno-emocionalnih vještina, a kako bi se utvrdili učinci programa s interventnom skupinom. Rezultati evaluacije kontinuirano se prikupljaju i analiziraju, a kako bi se identificirali svi učinci Programa u prevenciji ovog rizičnog ponašanja.

The youth gambling prevention program "Who really wins?" was developed at the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences within the scientific project "Youth Gambling in Croatia", which has been implemented at the Faculty since 2010. After the training of program leaders, the Program was implemented in a number of high schools in the Republic of Croatia, and outcome evaluation is an integral part of the program package. Outcome (effectiveness) evaluation is conducted at two measurement sessions(T1 and T2) - before and after the Program, and includes measurement of the frequency of gambling, harmful psychosocial consequences of gambling, knowledge about gambling, and socio-emotional skills to determine the impact of a program with an intervention group. Evaluation results are collected and analyzed on an ongoing basis to identify the effects the program has on preventing this risky behavior.

Ključne riječi

kockanje, mladi, prevencija, preventivni program, evaluacija učinka, znanstvena evaluacija

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_NOS_2018_PKOCK

02.01.2018

31.12.2022

nije evidentirano

HRK 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama