izvor podataka: poirot

Naziv

Znanstveni centar izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu – istraživanja novih platormi i potencijala

Scientific Center of Excellence for Reproductive and Regenerative Medicine

Opis projekta

Misija: Proširiti trenutne spoznaje iz regenerativne i reproduktivne medicine provođenjem visoko kvalitetnih istraživanja i uključivanjem strateških kolaborativnih partnera s ciljem otkrivanja novih molekularnih mehanizama bolesti, kreiranjem inovativnih znanstvenih i medicinskih alata, postupaka i proizvoda, a usporedo povećati kompetitivnost postojećih i novo obrazovanih znanstvenika kao i gospodarstvenu kompetitivnost Hrvatske u biomedicinskom području. Vizija: Postati regionalni lider u translacijskim medicinskim istraživanjima ostvarujući brzu kliničku primjenu inovativnih rješenja.

Mission: To expand the current knowledge in reproductive and regenerative medicine by performing cutting edge research and involving strategic collaborative partners with the goal of elucidating novel molecular mechanisms of disease, creating innovative research and medical tools, procedures and products, while at the same time increasing competitiveness of existing and newly skilled scientists as well as economic competitiveness in Croatia in the biomedical sector. Vision: To become the regional leader in translational medical research enabling rapid clinical application of innovative medical solutions.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

CERRM

KK.01.1.1.01.0008

01.11.2017

31.10.2022

nije evidentirano

HRK 37.569.493,39

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama