izvor podataka: poirot

Naziv

Priprava i ispitivanje bioloških svojstava muropeptida

Preparation and evaluation of biological properties of muropeptides

Opis projekta

Muramildipeptid (MDP) je imunološki aktivan peptid, koji se sastoji od N-acetil muraminske kiseline vezane za kratki aminokiselinski lanac, L-Ala-D-isoGln. Sastavni je dio prirodnih polimera peptidoglikana, koji izgrađuju stanične stjenke bakterija. MDP i njegovi derivati vežu NOD2 proteine, receptore koji imaju važnu ulogu u ljudskom urođenom imunološkom sustavu. Dipeptidna jezgra MDPa je najmanja strukturna jedinica odgovorna za adjuvantsku aktivnost, te su derivati desmuramil dipeptida predmet ovog istraživanja. Cilj ovog istraživanja su sinteza i ispitivanje biološke aktivnosti novih manoziliranih derivata desmuramil peptida s inkorporiranom adamantanskom skupinom. Predloženo istraživanje predstavlja nastavak istraživanja na tom području koja su rezultirala s nekoliko CC/SCIE publikacija. U okviru predložene potpore planirana je priprava i ispitivanje novih derivata desmuramil-peptida, u suradnji sa Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Odjela za kemiju Sveučilišta u Osijeku. Ujedno će se provesti i strukturna karakterizacija koristeći masenu spektrometriju, spektroskopiju nuklearne magnetske rezonance te UV i IR spektroskopijom. Očekujemo da će se ovim istraživanjem doprinijeti razvoju još potentnijih desmuramil-peptida s imunomodulacijskim učinkom.

Muramyl dipeptide (MDP) is a immunologicaly active peptide, consisting of N-acetyl muraminic acid linked by a short amino acid chain, L-Ala-D-isoGln. It is an integral part of natural polymers of peptidoglycans, which build the cell walls of bacteria. MDP and its derivatives bind NOD2 proteins, receptors that play an important role in the human innate immune system. The dipeptide nucleus of MDPa is the smallest structural unit responsible for adjuvant activity, and desmuramyl dipeptide derivatives are the subject of this study. The aim of this study is the synthesis and investigation of the biological activity of new mannosylated derivatives of desmuramyl peptide with incorporated adamantane group. The proposed research is a continuation of research in this area that has resulted in several CC / SCIE publications. As part of the proposed support, the preparation and testing of new desmuramyl peptide derivatives is planned, in cooperation with the Faculty of Science, University of Zagreb and the Department of Chemistry, University of Osijek. At the same time, structural characterization will be performed using mass spectrometry, nuclear magnetic resonance spectroscopy and UV and IR spectroscopy. We expect that this research will contribute to the development of even more potent desmuramyl peptides with immunomodulatory effect.

Ključne riječi

muramil-dipeptid ; adjuvantska aktivnost ; desmuramil-peptidi ; manoza

muramyl dipeptide ; adjuvant activity ; desmuramyl peptides ; mannose

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

UNIN-BIOMED-20-1-1

13.03.2020

30.12.2021

nije evidentirano

HRK 30.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama