izvor podataka: poirot

Naziv

Razvoj sustava antikorozivne zaštite za višenamjensku uporabu cijevi

Development of anti-corrosion protection system for multipurpose pipe use

Opis projekta

Ovim projektom unaprijedit će se zaštita od korozije u sustavu odvodnje kroz optimizaciju tehnoloških rješenja uz poseban osvrt na zaštitu premazima. Kroz eksperimentalna istraživanja dobit će se smjernice za inovativna učinkovita projektno-tehnološka rješenja zaštite cijevi koje će se proizvoditi u tvrtki Ferro-Preis d.o.o., Čakovec. Fakultet strojarstva i brodogradnje će realizacijom ovog projekta osigurati opremu za razvoj i karakterizaciju premaznih sustava kojom će ojačati znanstveno-istraživačke kapacitete i omogućiti ostvarivanje novih suradnji s gospodarskim sektorom radi unaprjeđenja konkurentnosti poduzetnika, znanstvenika i studenata.

This project will improve corrosion protection in the drainage system through the optimization of technological solutions, with special emphasis on coating protection. Through experimental research, guidelines will be obtained for innovative, efficient, project-technological solutions for pipe protection that will be produced in the company Ferro-Preis d.o.o., Čakovec. With the realization of this project, the Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture will provide equipment for the development and characterization of coating systems which will strengthen scientific research capacities and enable new cooperation with the business sector to improve the competitiveness of entrepreneurs, scientists and students.

Ključne riječi

antikorozivna zaštita, cijev

anticorrosive protection, pipe

Znanstveno-istraživački projekti

RSAZ

KK.01.1.1.07.0045

16.12.2020

15.12.2023

nije evidentirano

HRK 6.980.434,79

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama