izvor podataka: poirot

Naziv

Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Thematic networks for socio-economic development and the promotion of social dialogue in the context of improving working conditions

Opis projekta

Projekt Digitalna.hr adresira potrebe usklađivanja programa obrazovanja s politikama i operativnim planovima razvoja inkluzivnog digitalnog društva s jedne i potrebama gospodarstva s druge strane. Među važnim društvenim potrebama su potreba razvoja digitalnih kompetencija kao jedne od ključnih kompetencija svih građana, potreba e-inkluzije vulnerabilnih skupina i potreba razvoja naprednih programa podrške za digitalne talente kao buduće pokretače i nositelje razvoja digitalnog gospodarstva. Digitalne kompetencije uključuju sigurnu, kritičnu i odgovornu upotrebu digitalnih tehnologija i rukovanje njima za učenje, na poslu i za sudjelovanje u društvu.

The Digitalna.hr project addresses the needs of harmonizing educational programs with policies and operational plans for the development of an inclusive digital society on the one hand and the needs of the economy on the other. Among the important social needs are the need to develop digital competencies as one of the key competencies of all citizens, the need for e-inclusion of vulnerable groups and the need to develop advanced support programs for digital talents as future drivers of digital economy development. Digital competences include the safe, critical and responsible use and handling of digital technologies for learning, work and participation in society.

Ključne riječi

digitalno građanstvo, digitalne vještine, digitalne transformacije rada, digitalne pismenosti

digital citizenship, digital skills and competences, digital transformations of work, digital literacy

Znanstveno-istraživački projekti

digitalna.hr

UP.04.2.1.06.0055

01.09.2020

31.08.2023

nije evidentirano

HRK 3.598.871,35

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama