izvor podataka: poirot

Institucionalna potpora stranim poduzetnicima u Hrvatskoj: socioekonomski i pravni aspekti

nije evidentirano


"Raspoloživa istraživanja (Bužinkić, 2017; Čapo, 2019; Šimić Banović i dr, 2019, 2020; Brzozowski i dr, 2021) naglašavaju rastući potencijal imigrantskog poduzetništva u Hrvatskoj, ali i rastuće prepreke. Osim niza formalnih barijera za sve strane inozemne poduzetnike, državljani trećih zemalja kontinuirano se suočavaju s diskriminirajućim uvjetima pokretanja poslovanja i zapošljavanja u RH. Dodatno, predrasude lokalnog stanovništva i vrlo ograničena otvorenost prema drugim etničkim i rasnim skupinama obeshrabruje njihove poduzetničke inicijative i ostavlja ih prepuštenim ograničenim mrežama osobnih kontakata. Istraživanja u razvijenim zemljama su pokazala da useljenici značajno doprinose ekonomskom rastu i inovacijama (Fairlie i Lofstrom, 2013), generiraju zaposlenost (OECD/EU, 2019) te uočavaju prilike koje domaći poduzetnici često ignoriraju (Kloosterman i Rath, 2001). Stoga te zemlje ulažu značajne napore za privlačenje imigrantskih poduzetnika. EU (EK, 2020) kontinuirano podržava poduzetničke napore ranjivih skupina (poput imigranata) smatrajući ih značajnim doprinosom rastu i zapošljavanju. Nastavak istraživačkog projekta zasniva se na intervjuima s inozemnim poduzetnicima (porijeklom iz zemalja EU i iz Trećih zemalja) i s ključnim dionicima u HR. Ciljevi su: 1. produbiti istraživanje o poziciji imigrantskih poduzetnika u RH u usporedbi s EU; 2. ocijeniti utjecaj aktualnih specifičnosti (korona kriza, Brexit) na poslovanje poduzetnika u kraćem i srednjem roku; 3. produbiti analizu pravnih aspekata prepreka poslovanju (novi Zakon o strancima, percepcija i karakteristike tržišnog natjecanja u sektorima u kojima najviše posluju imigrantski poduzetnici)."

nije evidentirano


strani poduzetnici, imigrantski poduzetnici, Hrvatska, EU, državljani trećih zemalja

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

7365

26.07.2020

31.12.2021

nije evidentirano

HRK 36.161,00