izvor podataka: poirot

Povijesno-umjetničko istraživanje staroga grada Ledenica u kontekstu održivog razvoja Vinodolskog kraja

Historical and artistic research of the old town of Ledenice in the context of the sustainable development of the Vinodol region


Ledenice su značajno, zaštićeno kulturno dobro, dio bogate, a nedovoljno istražene srednjovjekovne (i ranonovovjekovne) umjetničke baštine Vinodola. Cilj projekta je istražiti i analizirati arhivsku građu, skulpturu i ostatke arhitekture Ledenica, usporediti i interpretirati na terenu te u kontekstu drugih povijesnih lokaliteta Vinodola i šire. U projekt su uključeni studenti povijesti umjetnosti te lokalna zajednica – učenici OŠ Novi Vinodolski koji mapiraju ledeničke spomenike, prikupljaju stare fotografije i legende, predstavljaju ih na online izložbi. U skladu sa strategijom S3 rezultati navedenih istraživanja, uz provedbu ankete u zajednici, temelj su za izradu preliminarne studije turističkog potencijala ledeničkoga kraja, a u suradnji s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. Istraživanje se nastavlja na prethodne projekte prijaviteljice u vezi sa srednjovjekovnom umjetnošću Kvarnera te se usmjerava k temama održivosti kulturne baštine i zajednice. Cilj je poticanje kolaborativnosti i transfera znanja.

Ledenice are a protected and important part of medieval cultural heritage of Vinodol region, but, to date, insufficiently researched and evaluated. The aim of the project is to research and analyse the archives, sculpture and architectural remains of Ledenice, to compare and interpret them on site and in the context of other historical sites of Vinodol and beyond. Students of Art history as well as the local community – students of the Novi Vinodolski Elementary School are also part of the project. They will map monuments from Ledenice, collect old photographs and legends and present them through the on-line exhibition. In accordance with the S3 strategy, research results and conducting the community survey will be the basis for a preliminary study of the tourist potential of Ledenice, which will be developed in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija. The research is the continuation of the applicant's previous projects related to the medieval art of Kvarner with focus on the topics of sustainability of cultural heritage and community. The main goal is to encourage collaboration and knowledge transfer.


Ledenice, Vinodol, povijest umjetnosti, održivi razvoj, turizam, kulturna baština

Ledenice, Vinodol, art history, sustainable development, tourism, cultural heritage

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-mladi-intpo-20-28

01.04.2021

01.04.2022

https://ledenice.uniri.hr/

HRK 14.500,00