izvor podataka: poirot

Naziv

Sagorijevanje stručnjaka i roditelja djece s teškoćama u razvoju: prevencija, izazovi i metode osnaživanja u ranoj intervenciji_BURNOUT

Burnout of Professionals and Parents with Children with Disabilities: Prevention, common challenges and mutually empowering methodologies and practices in Early Child Intervention Services_BURNOUT

Opis projekta

Iskustva i nedavna istraživanja o radu s roditeljima i djecom s teškoćama su otkrila veliku učestalost sagorijevanja roditelja i stručnjaka. Ovaj projekt je usmjeren na ispitivanje sagorijevanja stručnjaka i roditelja djece s teškoćama u ranoj životnoj dobi. Cilj je unaprijediti rad u podršci roditeljima tijekom rane intervencije u području otpornosti roditelja djece s teškoćama, kao i stručnjaka koji rade s njima. Tijekom projekta će biti provedeno istraživanje te osmišljene metode poboljšavanja nošenja sa stresom u svrhu prevencije sagorijevanja

Experiences and recent research on working with parents and children with disabilities have found a high level of burnout both in parents and professionals in early intervention. This project is aimed at examining the burnout syndrome of professionals and parents of children with disabilities during an early age. It aims to improve the work of early intervention in the field of resilience of parents of children with disabilities and professionals working with them. During the project, research will be conducted and methods developed to improve coping techniques in order to prevent burnout

Ključne riječi

sagorijevanje, rana intervencija, roditelji djece s teškoćama

burnout, early intervention, parents of children with disabilities

Stručni projekti

BurnoutFREE

2021-1-EL01-KA220-ADU-000035230

14.01.2022

13.01.2025

EUR 380.420

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama