izvor podataka: poirot

Naziv

Znanstveni centar izvrnosti - Eksperimentalna i klinička istraživanja hipoksijsko-ishemijskog oštećenja mozga u perinatalnoj i odrasloj dobi

nije evidentirano

Opis projekta

Ovaj program spaja temeljna i klinička istraživanja, a hipoksijsko-ishemijsko oštećenje je ključna tema koja povezuje različite smjerove istraživanja. Programom je definirano šest glavnih smjerova istraživanja (koje izvode šest glavnih istraživačkih skupina): 1) Razvojno porijeklo neuropedijatrijskih poremećaja nakon ishemijsko-hipoksijske lezije mozga 2) Novi biomarkeri starenja, Alzheimerove bolesti, vaskularne demencije i stanja mozga pri inzulinskoj rezistenciji 3) Kliničke i eksperimentalne studije hipoksijsko-ishemijskih i hemoragijskih lezija mozga u odnosu na promjene kretanja i tlaka intrakranijskih tekućina 4) Predkliničke studije hipoksijsko-ishemijskog oštećenja mozga u eksperimentalnim modelima na glodavcima 5) Kognitivna i lingvistička analiza jezičnih poremećaja i oporavka nakon hipoksijsko-ishemijske lezije mozga 6) Inovativni biomarkeri terapijskog odgovora u bolesnika s mentalnim poremećajima Koristit ćemo zajedničku informacijsku platformu i tzv. matrix sustav (mreža konstrukta i varijabli) da utvrdimo koji od naših prethodno otkrivenih i opisanih biomarkera razvoja, građe i funkcije mozga se mogu uspješno iskoristiti za poboljšanje dijagnoze, prognoze i rehabilitacije moždanih poremećaja. Neuroznanost je navedena kao jedan od istraživačkih prioriteta u Nacionalnoj strategiji pametne specijalizacije, kao i u istraživačkim strategijama Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu. Naš glavni cilj je da premostimo jaz između temeljne i kliničke neuroznanosti, uvođenjem novih translacijskih pristupa, pa tako izravno doprinesemo poboljšanju zdravstvenog sustava u dijelu koji se odnosi na neurorazvojne, neurološke, kognitivne i mentalne poremećaje.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

ZCI - NEURO

KK.01.1.1.01.0007

01.12.2017

31.10.2022

HRK 36.932.794,90

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama