izvor podataka: poirot

Jačanje znanstveno-istraživačkih i inovacijskih kapaciteta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

nije evidentirano


Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu vodeća je znanstveno-nastavna institucija u RH u području biomedicine i zdravstva, polje farmacija. Obrazuje magistre farmacije koji su neophodna karika u pružanju zdravstvene zaštite, ali su i nositelji istraživanja, razvoja i proizvodnje farmaceutskih proizvoda i pripravaka, jednog od financijski najjačih istraživačko-razvojnih i industrijskih područja u RH (Strategija pametne specijalizacije RH 2016.-2020.), na području EU i globalno. Projekt Jačanje znanstveno-istraživačkih i inovacijskih kapaciteta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (FarmInova) financiran je iz Europskoga fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020, poziv „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija”. Projekt FarmInova ima za cilj modernizirati postojeću znanstveno-istraživačku infrastrukturu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to ulaganjem u nabavu sofisticirane opreme s dugoročnim učinkom povećanja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i rješavanja društvenih izazova, odnosno sa svrhom mobilizacije svih znanstvenih, nastavnih i stručnih kapaciteta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i njegovih ljudskih i materijalnih kapaciteta.

nije evidentirano


farminova, translacijska istraživanja

nije evidentirano

Infrastrukturni projekti

FarmInova

KK.01.1.1.02.0021

01.04.2019

01.07.2022

http://www.pharma.unizg.hr/hr/znanost/ulaganje-u-organizacijsku-reformu-i-infrastrukturu-u-sektoru-istrazivanja-razvoja-i-inovacija-/

HRK 34.813.297,12