izvor podataka: poirot

Naziv

Onečišćenje zraka i biomarkeri učinka u ljudi

Air Pollution and Human Biomarkers of Effect

Opis projekta

Čist zrak ključan je za naše zdravlje i okoliš. Porast industrijske proizvodnje, potražnja za energijom, upotreba fosilnih goriva te porast prometa uvelike doprinose onečišćenju zraka u gradovima. Onečišćenje zraka dovodi do ozbiljnih promjena u okolišu, što utječe i na ljudsko zdravlje. Zrak u urbanim sredinama kompleksna je i promjenjiva mješavina raznih kemijskih spojeva čiji mehanizam djelovanja nije potpuno poznat, iako se sumnja na oksidacijski stres i upalne procese. Biomonitoring ljudi ključan je alat za određivanje mogu li i u kojoj mjeri okolišni spojevi utjecati na ljudsku populaciju te tako pruža bitne informacije o okolišnoj izloženosti i pomaže u prepoznavanju potencijalnih zdravstvenih rizika. Stoga je cilj projekta HUMNap odrediti povezanost između onečišćivala iz zraka te biomarkera izloženosti i ranog biološkog učinka. Projekt je započeo istraživanjima na lokacijama s različitim razinama i vrstama onečišćenja zraka te mjerenjima brojnih onečišćivala iz zraka. U sljedećim koracima provodit će se detaljna procjena različitih biomarkera izloženosti i ranih bioloških učinaka (genomska nestabilnost i oksidacijski stres) u ljudskoj populaciji koja živi na odabranim lokacijama (Zagreb, Slavonski Brod, Vinkovci). Između ostalog, HUMNap promiče razmjenu najnovijih tehnika i istraživačkih pristupa s međunarodnim parterima kako bi se procijenio rizik zbog izloženosti ljudi onečišćivalima iz zraka. Rezultati projekta HUMNap pokazat će kako onečišćenje zraka utječe na rane molekularne događaje važne za razvoj bolesti u različitim ljudskim stanicama. Nadalje, HUMNap nastoji privući pozornost raznih interesnih skupina, kao što su vodeći znanstvenici, donositelji odluka, industrija i javnost, kako bi se podigla svijest o posljedicama izloženosti onečišćenom zraku i razvili režimi praćenja. Naposljetku, HUMNap će osigurati nove podatke potrebne za znanstveno utemeljenu procjenu rizika za ljudsku populaciju zbog izloženosti onečišćenom zraku

Ključne riječi

onečišćenje zraka, lebdeće čestice, biomonitoring populacija, mikronukleus test, komet test, oksidacijski stres, procjena rizika

Znanstveno-istraživački projekti

HUMNap

IP-2020-02-1192

01.07.2021

30.06.2025

HRK 970.500,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama