izvor podataka: poirot

Jačanje znanstvenih i istraživačkih kapaciteta Ekonomskog instituta, Zagreb kao temelja hrvatskog socio-ekonomskog rasta kroz implementaciju Strategije pametne specijalizacije (SmartEIZ)

Strengthening scientific and research capacity of the Institute of Economics Zagreb as a cornerstone for Croatian socioeconomic growth through the implementation of Smart Specialisation Strategy


/

/


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

SmartEIZ

692191

01.01.2016

31.12.2018

nije evidentirano

EUR 1.000.000,00