izvor podataka: poirot

Naziv

Socioekonomski aspekti nezaposlenosti, siromaštva i društvene isključenosti

Socioeconomic dimensions of unemployment, poverty and social exclusion

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

002-0022469-2462

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama