izvor podataka: poirot

Naziv

Klimatske varijacije i promjene i odjek u područjima utjecaja

Climate variations and change and response in affected systems

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

004-1193086-3035

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama