izvor podataka: poirot

Naziv

Posttranskripcijsko utišavanje stresnih proteina pomoću siRNA nanoterapije

Posttranscriptiional silencing of stress proteins by siRNA nanodelivery

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

006-0061117-1236

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama