izvor podataka: poirot

Naziv

Tekstološki i pragmalingvistički opisi hrvatskoga jezika

Text-based and Pragmatic Descriptions of the Croatian Language

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

009-0092643-2642

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama