izvor podataka: poirot

Naziv

Hrvatska i EU: integracijske strategije i kreiranje javnih politika

Croatia and EU: integration strategies and policy-making

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

015-0000000-2474

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama