izvor podataka: poirot

Naziv

Komunikacijske vještine i tehnologije u komunikaciji Internetom i e-obrazovanju

Communication skills and technologies in Internet communication and e-learning

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

016-0000000-1746

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama