izvor podataka: poirot

Naziv

Lisabonska strategija - katalizator reformi u EU i Hrvatskoj

Lisbon strategy - reform catalyst in the EU and Croatia

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

017-0171682-1286

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama