izvor podataka: poirot

Naziv

Međunarodni aspekti konkurentnosti, restrukturiranja i poduzetništva u RH

International Aspects of Competitiveness; Restructuring and Entrepreneurship

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

017-0171682-1288

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama