izvor podataka: poirot

Naziv

Kulturna raznolikost, interkulturna komunikacija i digitalna kultura

Cultural diversity, intercultural communication and digital culture

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

017-0171685-1490

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama